Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Łódź

Strona główna // Aktualności // ŁÓDZKI KLASTER SENIORA

Aktualności

ŁÓDZKI KLASTER SENIORA

ŁÓDZKI KLASTER SENIORA

15 marca 2017

     Ośrodek Rehabilitacyjno - Leczniczy 'Sosnowa Aleja' został członkiem powołanego w dniu 15 marca 2017 roku ŁÓDZKIEGO KLASTRA SENIORA.

      Inicjatywa klastrowa w obrębie regionów, budowana pod auspicjami Narodowego Komitetu Seniora jest pierwszym i najważniejszym krokiem do integracji działań w obszarze rynku senioralnego oraz najkorzystniejszym rozwiązaniem dla realizacji celów i zadań Programu 'Senior 2030'.

     Głównym celem programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych poprzez aktywizację społeczną.