Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Łódź

Strona główna // Aktualności // Zapraszamy na turnusy usprawniająco-rekreacyjne

Aktualności

Zapraszamy na turnusy usprawniająco-rekreacyjne

Zapraszamy na turnusy usprawniająco-rekreacyjne

8 stycznia 2019

Informujemy, że z dniem 17.12.2018r Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy „Sosnowa Aleja” uzyskał od Wojewody Łódzkego wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w ramach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jest uprawniony do organizowania turnusów usprawniająco-rekreacyjnych.

Turnusy są przeznaczone dla osób dorosłych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, z następującymi schorzeniami:

  • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

  • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,

  • ze schorzeniami kręgosłupa,

  • ze schorzeniami reumatycznymi,

  • z chorobami neurologicznymi,

  • oraz ze stwardnianiem rozsianym.

Turnusy trwają 14 dni i są wykonywane przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów, jak również opiekę lekarsko – pielęgniarską. Zapewniamy tekże  program rekreacyjny.

Aby dowiedzieć się jak otrzymać dofinansowanie i w jaki sposób zarezerwować turnus zapraszamy do kontaktu z kierownikiem Ośrodka pod numerem: 

48 500 870 944.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy „Sosnowa Aleja” posiada aktualny wpis OR – OR/10/0009/18 (wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych) i uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych.